Who

De laatste jaren bestonden Peereboom’s werkzaamheden uit o.a. het helpen op– en inrichten van Shared Services Centra en backoffices (in Nederland en daarbuiten), het helpen uitwerken van Service Level Agreements, het begeleiden van media–startups en internetbedrijven, van redactie– en advertentie systeemselecties en –implementaties, en van de ontwikkeling van (e) –applicaties en bijbehorende businessmodellen. Ook ging het om mediation tussen ICT–leveranciers en cliënten, tussen partners in een mediaonderneming, tussen partners in reclamebureaus en onderdelen van grote uitgeverijen die in nieuwe samenstellingen moesten gaan samenwerken.

Thees Peereboom geeft second opinions op het gebied van ICT, internet en organisatie. Aan bestuurders van advertising- en mediaorganisaties, in Nederland en daarbuiten, die bijvoorbeeld nieuwe voorstellen ontvangen van interne afdelingen of externe leveranciers.

De typische bedenker van ’slimme en eenvoudige oplossingen voor ingewikkelde problemen’: meestal draait het om het realiseren van al bestaande plannen en concepten; en dan helpt hij u de brug te slaan tussen Plan & Project. Een andere keer betreft het een complexe implementatie; dan helpt hij u aan nieuwe inzichten voor het begeleidende proces. Bij vastgelopen projecten helpt hij u het nieuw leven in te blazen.

Het kan gaan om het stapsgewijs implementeren van projecten op het terrein van digital publishing. Of om het invullen van de daarbij behorende businessmodellen. Denk ook aan het optimaliseren van back offices en interne supportafdelingen, het op- en inrichten van Shared Services Centres en de ontwikkeling van e-applicaties.

Daarnaast schijnt Thees Peereboom zijn licht voor mediabedrijven in oprichting; bij de vertaling van een idee & concept naar een werkende structuur.

De laatste jaren bestonden Peereboom’s  werkzaamheden uit o.a. het helpen op– en inrichten van Shared Services Centra en backoffices (in Nederland en daarbuiten), het helpen uitwerken van Service Level Agreements, het begeleiden van media–startups en internetbedrijven, van redactie– en advertentie systeemselecties en –implementaties, en van de ontwikkeling van (e) –applicaties en bijbehorende businessmodellen.

Ook ging het om mediation tussen ICT–leveranciers en cliënten, tussen partners in  een mediaonderneming, tussen partners in reclamebureaus en onderdelen van grote uitgeverijen die in nieuwe samenstellingen moesten gaan samenwerken.

Het spreekt voor zich dat aan dit type activiteiten een vertrouwensbasis ten grondslag ligt. Voor sommige cliënten werkt Peereboom dan ook al vele jaren als de ‘trusted adviser’.

Zijn diensten biedt hij aan op projectbasis of voor langere termijn. Uitgangspunt voor samenwerking is de toegevoegde waarde en niet de aanwezigheid van een contract. Een ‘verplichte’ termijn van samenwerking is daarom geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij op specifiek verzoek van de cliënt.

Peereboom publiceert geen klantenlijst en werkt niet voor toeleveranciers zoals automatiseerders en data-vendors.