Second Opinions

Niemand weet vooraf of de genomen beslissing of de gekozen richting de juiste zal zijn, wel kun je een maximale inspanning doen om kennis te vergaren. Dat je iets niet weet is geen probleem, wel als achteraf blijkt dat je het had kunnen weten.

Vraag altijd een Second Opinion als de oneer van de mislukking zwaarder zal wegen dan de waardering voor de toewijding. Wie wint, hoeft geen verantwoording af te leggen. Wie wint, heeft zijn opties gekend en juist gekozen. De goede afloop als sluitstuk van een heel proces vol eerder ontvangen en elkaar soms tegensprekende adviezen en een arsenaal eigen gedachten.

Niemand weet vooraf of de genomen beslissing of de gekozen richting de juiste zal zijn, wel kun je een maximale inspanning doen om kennis te vergaren. Dat je iets niet weet is geen probleem, wel als achteraf blijkt dat je het had kunnen weten.

De cliënt kan met de vraag om een Second Opinion meerdere bedoelingen hebben.

Een aantal praktijkvoorbeelden:

‘Wat is de beste oplossing voor ons?‘ Er zijn verschillende oplossingen voor het probleem, intern en/of extern, en wilt weten welke voor u of het bedrijf in de specifieke situatie het meest passend is. Welke elementen spelen nog meer mee en zijn misschien niet in de geboden oplossingen meegenomen?

‘Waar hebben we nog niet aan gedacht?‘ U bent minder geïnteresseerd in de feitelijke opinie van de opiniegever, maar veel meer in de onderliggende redenering en de argumenten en de waardering die je aan elk van de argumenten moet toekennen.

‘Wat is een verstandige volgende stap?‘ U heeft een conflict en vraagt zich af wat een verstandige volgende stap zou zijn.

‘Is dit het?’ U heeft een uitonderhandeld contract ter ondertekening voor u liggen, gecheckt en goedgekeurd door de juridisch adviseurs. Toch blijft de vraag: ‘Zijn we niet iets vergeten?’ U neemt het zekere voor het onzekere, u realiserend dat Groupthink en Tunnelvisie altijd op de loer liggen…

‘Waarom zouden we dit doen?’ U heeft een advies gekregen dat uitvoerbaar lijkt, maar twijfelt en zoekt naar extra argumentatie.

Voor deze vragen, in vele varianten en gedaantes, biedt een Second Opinion toegevoegde waarde. Extra argumentatie, verse gedachten, nieuwe invalshoeken en bevestiging vormen  belangrijkse benefits.

En… no strings attached – een Second Opinion kent een begin en een eind en beide zijn bij wijze van spreken al bij de eerste e-mail vóóraf bekend: theesp@asecondopnion.nl

Sinds 1991 heeft Thees Peereboom Second Opinions gegeven over:

 • Ontwikkeling van businessmodellen
 • Ontwikkeling van software
 • Applicatie- selectie
 • Leverancierselectie
 • Samenwerkingsverbanden/partnerships
 • Conflicten
 • ‘Make or buy’-keuzes
 • De in- en oprichting van Shared Service Centers
 • In- en Outsourcing

Aan:

 • Mediabureaus
 • Uitgevers
 • Reclamebureaus
 • Investeerders/ financiers
 • Internetondernemingen