JE MAN – ACHTER DE SCHERMEN

Er is een overlap tussen de dingen die ertoe doen en de dingen je die nog kunt beïnvloeden; de kunst is deze overlap te vergroten middels focus. En dus tref je mij wanneer je me uitnodigt náást je: luisterend, reflecterend, filosoferend, concluderend, vertalend, praktisch aangevend, waarbij ik je bovendien kan verwijzen naar anderen of naar vergelijkbare cases.

JE MAN – ACHTER DE SCHERMEN

Dank voor je interesse in mijn activiteiten. Je was nieuwsgierig en misschien op zoek naar een second opinion. Wel, ik hoor graag your first(lees: je agenda).

Weet overigens dat ik alleen werk voor senior management in media en communicatie. Da’s de materie die me boeit en inspireert. Da’s de wereld die ik doorgrond, monitor en bijhoudt, waarvoor ik de (internationale) seminars bezoek en waarin ik velen ken. En da’s dan ook de wereld waarin mijn gehalte als trusted adviser moet blijken.

Als m’n naam je niet direct iets zegt: ik opereer altijd op basis van vertrouwelijkheid, in de coulissen, en het is mijn taak en verplichting te spiegelen en te reflecteren, te sparren en te helpen wikken en wegen, maar nooit om in de schijnwerpers te treden. Voor jou zal ik hier kort vertellen wat m’n werk behelst, welke onderwerpen we zouden kunnen tackelen.

Ken je m’n naam al wel dan ben je goed ingevoerd, en hoef ik je misschien niet eens al te veel te vertellen; misschien wat over hoe ik met je kan werken.

Voorop staat dat het mijn werk is situaties rond strategische overwegingen of investeringsvraagstukken, algemene managementproblemen of heroriëntaties de pols te voelen.

We zijn in onze wereld telkens weer bezig nieuwe werkelijkheden te scheppen en voorsprongen te nemen op de toekomst. Mijn taak als second opinion, als sparring partner, is de verbeelding daarbij in bedwang te houden. Nu eens door haar terecht te wijzen, dan weer door haar te helpen. Er bestaan wel degelijk voorschriften voor voorspoed en mijn toegevoegde waarde kan zijn samen met jou de goede methode daarvoor te vinden; met voorzichtige bezinning als motor.  

Er is een overlap tussen de dingen die ertoe doen en de dingen je die nog kunt beïnvloeden; de kunst is deze overlap te vergroten middels focus. En dus tref je mij wanneer je me uitnodigt náást je: luisterend, reflecterend, filosoferend, concluderend, vertalend, praktisch aangevend, waarbij ik je bovendien kan verwijzen naar anderen of naar vergelijkbare cases.

Ik hou van de intellectuele uitdaging en de analyse en ben kritisch op nutteloos uitweiden, het bewandelen van zijwegen, het missen van de kern van de kwestie, de waas over de oorspronkelijke beweegredenen. Flauwe vermoedens die je zomaar geluk en buitenkansen zouden kunnen voorhouden, help ik vermijden.  

Je mag mijn rol ook beschouwen als die van een ‘Devils Advocate’: door het met een zekere hardnekkigheid stellen van vragen en het bieden van alternatieven koppelen we waarheid aan wijsheid. Het is opmerkelijk hoe vaak dit leidt tot nieuwe, nooit eerder opgekomen, inzichten – niet perse die ik voorstel of aanhang, maar geheel nieuwe, voortkomend uit de discussie(s).

Het doel is altijd: je inspireren het juiste te doen, effectief, en jou op jouw beurt anderen te laten inspireren. Het gaat erom de overig betrokkenen te kunnen stimuleren de durf erin te houden om op de vleugels van hun energie en hun vaardigheden de gewenste uitkomsten te boetseren.

Ik doe dit in feite al 30 jaar. Sinds ’79 in advertising en media en sinds 1991 als zelfstandig en onafhankelijk adviseur. Met inmiddels een behoorlijke lijst van bestuurders bij Nederlandse en Europese mediaorganisaties op de track record; reclame- en mediabureaus, kranten- en tijdschriftenorganisaties, Out-of-Home exploitanten en internetbedrijven. Sommige de grootsten in hun werkgebied, anderen – zoals hele nieuwe media-startups – de kleinsten, maar dan vaak weer snelle groeiers.

Leden van een RvB of senior managers betrekken me om te helpen reflecteren op voorstellen die ze hebben ontvangen van adviesorganisaties, van hard- of software leveranciers of van eigen interne afdelingen. In de afgelopen jaren betroffen het bijvoorbeeld second opinionsover het centraliseren van (back office) diensten, het op- en uitbouwen van digital assets, de vervanging van redactie- en/of advertentiesystemen en het aangaan van samenwerking met derde partijen in de zgn. network economy.

Projecten die me vandaag bezig houden gaan over de ontwikkeling van Automated Trading Systems: Demand Side Platforms, Supply Side Platforms, Data Management Platforms, en over (private) Exchanges plus de ecosystemen waarvan zij deel uitmaken. Ik noem ze maar als voorbeeld.

Aan mijn activiteiten heb ik een verdere beschrijving hier op mijn website gewijd. Constateer daar ook dat ik geen klantenlijst publiceer en geen opdrachten aanneem van toeleveranciers zoals automatiseerders. En, vooruitlopend op je eventuele verdere interesse; uiteraard, elke vorm van remuneratie (fixed fee, ‘time & material’ etc.) is mogelijk, afhankelijk van omstandigheden en overige afspraken.

Aarzel niet me specifieke, aanvullende informatie te vragen. De volgende stap zou zijn een oriënterend gesprek, een nadere kennismaking.

Hoor graag!

Gegroet,
Thees Peereboom