Circle of Competence

Thees Peereboom als Visiting Second Opinion weet meer van reclame, de media, ICT het internet en de diverse afgeleiden en organisatievormen dan anderen alweer vergeten zijn. En geeft al meer dan 20 jaar onafhankelijk, toegespitst advies aan bedrijven en organisaties die daarmee combinaties willen maken.

‘Toeschouwers zien meer dan deelnemers’ is het motto hier. En dan hebben we het over geroutineerde toeschouwers die het spel kennen en de stukken net zo makkelijk in hun hoofd verschuiven als op het bord. Omdat ze zelf deelnemer zijn geweest en al op afstand kunnen herkennen hoe veranderingen zich voltrekken.

Hun vermogen goed te oordelen is verworven door het scherpen van het verstand door oefening en ervaring.  Vergelijk de ‘Circle of Competence’ van Warren Buffett. De beste strategie bij investeringen is je te richten op het gebied waar je inmiddels meer van weet dan een ander. Zo ook met het adviseren van ondernemingen en organisaties.

Thees Peereboom als Visiting Second Opinion weet meer van reclame, de media, ICT het internet en de diverse afgeleiden en organisatievormen dan anderen alweer vergeten zijn. En geeft al meer dan 20 jaar onafhankelijk, toegespitst advies aan bedrijven en organisaties die daarmee combinaties willen maken.

De ‘Circle of Competence’ als toeschouwer is daarmee specialistisch (ICT, business development, organisatie etc.) maar parallel multidisciplinair. Het gaat altijd om de mogelijkheden en de kansen voor de hele ‘werkvloer’, waarbij de ene keer de nadruk ligt    op ICT en een andere keer meer op organisatie. Denk aan de opinievorming omtrent een  SSC (Shared Service Center), omtrent een businessmodel voor digital publishing, business development in bredere zin…

Het concept van A Second Opinion is dat ondernemingsbreed wordt beschouwd hoe de verschillende perspectieven van de diverse divisies of afdelingen moeten worden meegewogen. Met oog voor de soms uiteenlopende belangen en vanuit de veronderstelling dat een brede kennis van de omgeving leidt tot een beter eindproduct.

Last but ot least

Bij het beoordelen van plannen is niet alleen de kracht van een idee maar ook de uitvoerbaarheid een criterium: ‘Only 3 things matter; execution, execution and, last but not least, execution’. De wereld om ons heen verandert zo snel dat zelfs de observatie ‘Dat hebben we al eens geprobeerd en werkte toen ook niet’ geen geldend adagium kan zijn.  Elke situatie is (toch weer) nieuw.