Absence Of Evidence Is Not Evidence Of Absence

Het belang van een sterke Devil’s Advocate kan niet worden overschat

Nassim Nicholas Taleb’s stelling behelst vooral jezelf niet gerust te stellen met schijnzekerheden of halve waarheden, maar onzekerheden te accepteren.

Je weet niet wat je niet weet, en verder gebeuren er altijd onverwachte dingen. De werkelijkheid kan onze verbeelding nooit evenaren.

Sync or swim

Wat de weg of de beslissing ook wordt, beter is je voor te bereiden op meer dan één focus;  de situatie zo in te richten dat je de activiteiten en de oplossingen met elkaar lijnt en tegelijk meerdere kanten op kunt straks. Hou niet te vast aan de kennis en de praktijk uit het verleden. Maar ook ‘out with the old, in with the new’ moet niet per se ineens het paradigma worden. Voorzichtigheid betekent aanpassing aan de gelegenheid.

Span dat vangnet, al hangt het misschien laag boven de grond (of zelfs al half in het kolkende water). Je beschermt jezelf en beperkt mogelijke schade. Grijp elke gelegenheid aan het vangnet iets omhoog te trekken. Mocht de realiteit ontnuchteren dan blijft e.a. draaglijk; de impact blijft beperkt tot de voorziene niveaus.

Where all think alike, no one thinks very much

De kunst is om te gaan met onzekerheden. Hoed je daarbij voor het elimineren van de onzekerheden op basis van halve waarheden. Herken ‘Groupthink’ in de pleno’s; wanneer  de unanieme mening en het wij-gevoel belangrijker dreigen te worden dan de kritische, rationele instelling of de informatie die de groepsvisie tegenspreekt. Dáár immers worden de  schijnzekerheden gekweekt…

Stimuleer liever de vindingrijkheid; het vermogen juiste keuzes te maken uit voorzichtigheid. Vul het beslissingsproces aan met de lenigheid van geest van de ‘Devil’s Advocate’: de (geoefende) toeschouwer die weloverwogen en gedoseerde tegenspraak ziet als verkenningstactiek, met de opzet verborgen waarheden en bedoelingen boven te krijgen.  Hij is de tegenkracht die – overigens niet als dwarsligger – waardeloze argumenten doorprikt, geldende van nieuwe lading voorziet en verse aandraagt. En aldus het denkraam verbreedt.

Het belang van een sterke Devil’s Advocate kan niet worden overschat.