A Second Opinion

Thees Peereboom geeft advies en second opinions aan advertising en media-organisaties.

Wanneer het besef van risico leidt tot al te grote bedachtzaamheid

De twijfel sluipt erin… De vaart in de beslissingen, van het handelen stokt. Stilgezet door de eigen gedachten. Talloos veel gedachten. Je zoekt de omgekeerde gelegenheid: het creëren van de doorbraak doordat je de gedachten even stilzet voor een helder beschouwen. Inherent aan je positie dat je minimaal over de kennis van alle anderen te zamen moet beschikken, al hun argumenten moet wikken en wegen, voor allen de snelheid moet bewaken, en met iedereen de omgang moet zien te bewaren.

Voor de doordachtheid van beleidsplannen, reorganisaties, veelomvattende implementaties of acquisities ontkom je bijna niet aan gesprekken en analyses met een onafhankelijke praatpaal of sparring partner. Eentje in de coulissen. Iemand die het al een paar keer gezien, gedaan of ondervonden heeft.  Iemand die je opmerkingsgave en onderscheidingsvermogen vergroot zodat er als vanzelf weer ruimte komt voor bezonken zelfoverleg.

Toeschouwers zien meer dan deelnemers

Een toeschouwer kijkt er immers anders tegen aan dan een betrokkene. Een outsider ziet vaak meer dan een insider. Ziehier de waarde van een Second Opinion. Laat het iemand zijn op enige afstand, niet direct betrokken: iemand die geen enkele persoonlijke of zakelijke reden heeft om een blad voor de mond te nemen. Iemand die in staat is de leerstof, de voorbeelden, te kiezen en je de essentie ervan voor te houden.

Het hoeft niet altijd eenzaam aan de top te zijn

Entree Thees Peereboom. Onafhankelijk adviseur op het gebied van ICT, internet en organisatie – en daarmee feitelijk op alle gebieden van bedrijfsorganisatie cq. -voering. Very much his own man, niet gebonden aan leveranciers of andere organisaties. Sinds 1991 gespecialiseerd in business en IT-ontwikkelingen van media- en advertising ondernemingen, maar ook stelselmatig daarbuiten optredend. Met een brede en langdurige ervaring in (internationaal) management en als autonoom adviseur, borg staand voor vernieuwende inzichten en vaak eenvoudige oplossingen voor complexe problemen.

A Second Opinion: van twijfel naar bedachtzaamheid naar doordachtheid

Het vertrouwelijke en nuttige van een contact tussen mensen van kaliber werkt louterend.  Het gaat niet om overreding ten aanzien van een kant-en-klare oplossing (die immers nooit bestaat), maar om het gezamenlijk aanscherpen van de scenario’s, het zoeken naar betere opties of naar de juiste weg. Zoals Balthasar Grácian al schreef in zijn Handorakel en kunst van de voorzichtigheid: Er is veel scherpzinnigheid voor nodig om scherpzinnigheid te meten.
Een second opinion is dan ook niet hetzelfde als een (snel) advies, net zomin als het geven ervan een beroep is. Wel is het een puur professionele activiteit. Gebaseerd op ervaring en kennis van een specifiek vakgebied, maar misschien nog wel meer op de gave businesses te doorgronden.

Praten?

Behoefte aan kennismaken? Dit kost niets maar kan uiterst nuttig blijken. Stuur een e-mail aan theesp@asecondopinion.nl voor het maken van een afspraak.